Szijártó Adrienn gondolatai a Leadership Summer School nemzetközi vezetőképzőről

 

Az idén Romániában megrendezett Leadership Summer School fontos állomássá vált tréneri pályafutásomban. Ez alkalommal mint résztvevő voltam jelen az eseményen. Ezt azért tartottam szükségesnek, mert szeretek újra és újra belehelyezkedni a résztvevői székbe, és az átélt tréningélményen keresztül tanulmányozni a tréningek működési mechanizmusát. Az egy hetes intenzív képzés révén ismételt visszaigazolást kaptam a résztevőkön és önmagamon keresztül a tréningek önfejlesztésben, vezetővé válásban betöltött releváns és szükséges szerepéről.

Összegyűjtöttem a tréningek azon lényegi tulajdonságait, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők sikeresen megtalálják a saját belső, vezetői hangjukat, felfedezzék erősségeiket, majd azokra tudatosan építkezve sikeresebbé és elégedettebbé váljanak a munkájukban.

 

1. MEGÁLLÍT

A munkahelyi határidők, a teljesítménykényszer sokszor rohanásra készteti az embert. Háttérbe szorulhat az, hogy a folyamatot minőségi szempontból is kiértékeljük. Elmarad az, hogy rákérdezzünk arra a nem lényegtelen kérdésre, hogyan is éreztük magunkat a folyamatban és hogyan érezték magukat a csapattagok. A tréningek megállítanak. Időt kérnek az átgondolásra, a reflektálásra. A szimulációs gyakorlatok után nincs menekvés, szembe kell nézni  a történtekkel. Nincs azonnali újabb projekt, amibe fejest kell ugrani. Megállít. Megkérdez. Elgondolkodtat. Időt ad arra, hogy a történéseket kielemezzük.

 

2. KÍVÜLRE HELYEZ

A közös vagy egyéni elemzés, értékelés során újabb és újabb szemszögből nézhetünk rá a problémákra és kihívásokra. Kívül helyez bennünket a megélt eseményeken és tükröt tart a viselkedésünk, a cselekedeteink elé. A trénerek és a résztvevők kérdései, visszajelzései, valamint saját magunk reflexiói új felismerésekhez vezethetnek.

 

3. KÉRDEZ

Az elhangzó, egymásra építő kérdések, az irányított kérdezési technikák a probléma legmélyebb gyökeréig hatnak. Milyen szükségletek vezetnek bennünket? Mitől tudunk motiválttá válni és motiválttá tenni másokat? Mi vezetett a kudarcainkhoz és sikereinkhez? Csak néhány olyan kérdés, ahol a tréningen nem az első rámondott válasz lesz az, ahol megállunk. Olyan minőségi válaszokat keresünk, amelyek tényleges megoldásokat, fejlődési utakat kínálnak. Az adott probléma lényegét világítják meg.

 

4. PÁRBESZÉDET INDÍT

A trénigeket a kölcsönös, nyitott tudásmegosztás jellemez. A jelenlevők túl akarnak lépni a felszínes válaszokon, a lényegi, mély megértés pillanatát szeretnék elérni. Ezért is vezethetnek a folyamat során feltett kérdések, megosztott történetek újabb és újabb felismerésekhez.

 

5. REFLEXIÓRA KÉSZTET

A tréningeken mindig helye van annak, hogy a megélt élményekre és a bekövetkező változásra reflektáljunk. Rátekintünk a kitűzött célra, és kielemezzük a megtett utat, az elért eredményeket, saját léthelyzetünk szempontjából. A felismeréseket és újdonságokat pedig ezáltal tudjuk magunkkal vinni, és a saját munkánkba beépíteni.

 

6. TRANSZFORMÁL

Az elméletek, a praktikák, a tréningen összeadódott tudás és tapasztalat azonnal tesztelésre is kerül.  A szimulációs gyakorlatokban kijátszhatók a valóságban visszafogott, meg nem játszott ötletek, reakciók, újonnan megismert modellek. A megszokott stratégiára való reflektálás és az abból való kimozdulás tágítja, formálja eddigi személetmódunkat. Ez támogat abban is, hogy megtaláljuk saját, belső vezetői hangunkat.

 

 

A Leadership Summer School is lehetőséget adott arra, hogy végigjárjuk ezt az utat. A saját bőrünkön tapasztalt felismerések pedig kiváló útravalót jelentenek: az intenzív élmény még jó darabig képes felidézni az átélt folyamatot. A tréninget követően így az út elölről kezdődhet: a következő vezetői kihívásra már más szemmel nézünk. Új kérdéseket teszünk fel, és a környezetünkkel párbeszédet folytatva reflektálunk a lehetséges fejlődési útvonalakra, az átalakulásra.